logo

Naše základní škola je rozdělena na dvě odloučená pracoviště - Dolní Slivno a Horní Slivno. První školní budova v Dolním Slivně je známá z roku 1788, v roce 1862 byla postavena nová školní budova na místě dnešní budovy. Ta pak byla rozšířena o patrovou přístavbu v roce 1885 a v roce 1920 se z ní stává obvodová měšťanská škola.

První písemně doložené zmínky o školním vyučování v Horním Slivně v chaloupce č. 23 pocházejí z roku 1690 a jsou spjaté s rodem učitelů Mastných. Přestože zřízení farní školy v Dolním Slivně vedlo na delší dobu k zániku školy v Horním Slivně, došlo roku 1933 k jejímu slavnostnímu otevření v nové budově.

Školní budova v Dolním Slivně rozšířením do stávající podoby se dočkala slavnostního otevření 29. listopadu 1996.


ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Projekt
 11.05.2021

ZŠ: Projekt "Ekosystém rybník" - 4. třída

Proč se učit o rybníku z učebnice, když máme krásné rybníky na dosah ruky? Čtvrtá třída zamířila ke slivínkovským rybníkům. Průvodcem dopoledního programu byl pan Václav Kuba, který dětem povyprávěl o rybách, zasvětil je do tajů rybaření a pod jeho dohledem si děti vyzkoušely rybářskou trpělivost u zapůjčených prutů. Úlovky nebyly velké, ale radost i z malých hrouzků byla nepopsatelná. Rybníky děti prozkoumaly opravdu zblízka, to když se povozily na voru, ostatně jak je pečlivě zaznamenáno ve fotogalerii Horního Slivna.

Čarodějnický den v 1. třídě
 07.05.2021

ZŠ: Čarodějnický den v 1. třídě

Konečně jsme se dočkali, 30. 5. jsme přišli do školy oblečeni jako čarodějnice a čarodějové. Při vstupu jsme ukázali vyplněnou vstupenku do čarodějnické třídy. Plnili jsme různé úkoly z matematiky, českého jazyka, malování a létání na koštěti.  Museli jsme vypít čarovný lektvar kamarádství a lásky, který nám umíchala čarodějnice Jarmulína. Do nápoje nám namíchala hadí ocásky, pavoučí nožičky, šnečí sliz a netopýří křídla. Při pití lektvaru jsme museli odříkat tajemné zaklínadlo. Všichni jsme nápoj vypili a zatancovali si čarodějnický tanec. Užili jsme si skvělý čarodějnický den. 

Foto ke článku
 06.05.2021

ZŠ: Rozhodnutí o přijetí žáku k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Den Země - čtvrťáci v akci
 25.04.2021

ZŠ: Den Země - čtvrťáci v akci

22. dubna vyrazili dobrovolníci ze čtvrté třídy do ulic, aby svou aktivitou oslavili Den Země a očistili ji aspoň o pár odpadků, které někteří naši spoluobčasné nezvládli odnést do košů. Za tuto snahu patří dětem velké PODĚKOVÁNÍ. Nezbývá než doufat, že právě i tato zkušenost zabrání dětem chovat se bezohledně vůči přírodě. O své úlovky jsme se podělili ve fotogalerii Horního Slivna.

Foto ke článku
 21.04.2021

ZŠ: Sběr starého papíru

Foto ke článku
 08.04.2021

ZŠ: Organizace výuky na I. stupni od 12. 4. 2021

ROTAČNÍ VÝUKA

 

1. týden (od 12. 4.) 1. a 4. ročník

2. týden (od 19. 4.) 2. a 3. ročník

5. ročník stále prezenčně až do nástupu žáků II. stupně

 

Výuka podle rozvrhu bez tělesné výchovy (lze nahradit procházkou) a zpěvu při hudební výchově. Podrobnosti upřesní třídní učitelka.

Stravování: Všichni žáci jsou z obědů odhlášeni. Žáci 1. – 4. ročníku (Horní Slivno) se mohou ke stravování přihlásit do pátku (9. 4., resp. 16. 4.) do 10:30 e-mailem (info@zsdolnislivno.cz) nebo přes Edupage hospodářce školy paní Hájkové. Pro žáky 5. ročníku (Dolní Slivno) nebude stravování zajišťováno do doby nástupu žáků II. stupně.

Školní družina: Ranní družina nebude v provozu, odpolední provoz družiny bude realizován ve dvou odděleních podle tříd. Skupiny se nesmí spojovat. Rodiče nahlásí zájem o družinu třídní učitelce do neděle 11. 4. (resp. 18. 4.) do 20:00

Antigenní testování: Provádí se 2x týdně (pondělí a čtvrtek). Pokud v daný den není žák ve škole, bude testován v den příchodu do školy. Testování bude realizováno průběžně od 7:00 do 7:45. Třídní učitelka vždy vyzvedne děti před školou (orientačně v 7:00, 7:15, 7:30) a odvede je společně do šatny a do třídy, kde před začátkem výuky proběhne testování. Testovat se nemusí žák, který se prokáže negativním výsledkem RT-PCR testu nebo PCR antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeným na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19. Testování není povinné. Žák, který odmítne testování, nebude do školy vpuštěn a pokračuje v distančním vzdělávání. Škola v tomto případě on-line výuku nezajišťuje, na způsobu distančního vzdělávání se žák či jeho zákonný zástupce dohodne s třídní učitelkou. Testování se provádí v učebně samoodběrem pod dohledem třídní učitelky podle metodiky (viz video). V případě pozitivního testu žák neprodleně odchází domů (pokud může ze školy odejít sám), nebo v karanténní místnosti (Horní Slivno – tělocvična, Dolní Slivno – dílna) čeká na vyzvednutí zákonným zástupcem, kterého škola neprodleně informuje. Zákonný zástupce je povinen žáka vyzvednout bez zbytečného prodlení. Pozitivní test v pondělí – žák odchází na PCR test, třída pokračuje v prezenční výuce. Při negativním PCR testu se žák vrací k prezenční výuce, při pozitivním jde žák do izolace, třída pokračuje v prezenční výuce.Pozitivní test ve čtvrtek – žák odchází na PCR test, celá třída jde domů a čeká na výsledky PCR testu pozitivního žáka. Při negativním PCR testu se celá třída vrací k prezenční výuce, při pozitivním je celé třídě nařízena karanténa KHS.

Hygienická opatření: Žáci musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazeny minimálně chirurgické roušky, respirátory FFP2 nejsou podmínkou. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou papírovými ručníky na jedno použití. Třídy se pravidelně každou přestávku větrají.

 

                                                                                          Vladimír LACINA

                                                                                               ředitel školy

Aktivity 1. třídy
 29.03.2021

ZŠ: Aktivity 1. třídy

Prvňáčci mají to štěstí, že mohli navštěvovat školu mnohem více, než jejich starší kamarádi. O své aktivity se s Vámi rádi podělí ve fotogalerii Horního Slivna.

Foto ke článku
 24.03.2021

ZŠ: zápis do 1. ročníku 2021-22

Organizace zápisu do 1. ročníku 2021-22

 

           Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci nemohou zápisy do 1. třídy proběhnout podle obvyklého scénáře. Zápisy budou probíhat stejně, jako loni, tedy distančním způsobem bez nutné přítomnosti dětí i jejich rodičů ve škole. Všechny dokumenty, potřebné k zápisu do 1. třídy, vyplní rodiče doma a vlastnoručně podepsané doručí do školy doporučeně nebo e-mailem v období od 1. 4 2021 do 30. 4. 2021. Dokumenty škola zašle poštou rodičům všech budoucích prvňáčků, kteří mají trvalý pobyt ve společném školském obvodu (Dolní Slivno, Horní Slivno, Kropáčova Vrutice, Košátky, Mečeříž). Jedná se o tyto dokumenty:

  1. Žádost o přijetí
  2. Dotazník pro rodiče
  3. Žádost o odklad – tento formulář rodiče vyplní v případě, že chtějí nástup dítěte do 1. třídy odložit o rok. O žádosti následně rozhodne ředitel ve správním řízení. Pro schválení žádosti je nutné připojit doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře (např. dětský lékař) nebo klinického psychologa. Žádost o odklad může být podána i po ukončení zápisu (tzn. po 30. 4. 2021), přílohy k ní mohou být doplněny dodatečně, nejpozději ovšem do 30 dnů od podání žádosti. 30 dnů je zákonná lhůta, ve které musí ředitel školy o žádosti o odklad rozhodnout.
  4. Směrnice zápisu do 1. ročníku ZŠ

Každé dítě obdrží registrační číslo, které slouží pro potřeby zveřejnění výsledků zápisu. Pod tímto číslem pak bude v souladu s GDPR zveřejněno v seznamu přijatých a nepřijatých. V případě, že dítě nemá trvalé bydliště ve společném školském obvodu a dokumenty si rodiče stahují z webových stránek školy, bude registrační číslo přiděleno poštou nebo e-mailem po doručení žádosti o přijetí do školy. 

 

                                                     Vladimír Lacina

                                                                                            ředitel školy

 

přílohy :

  1. Žádost o přijetí
  2. Dotazník pro rodiče
  3. Žádost o odklad
  4. Směrnice zápisu do 1. ročníku ZŠ
Foto ke článku
 02.03.2021

ZŠ: změna provozní doby kanceláře školy

OZNÁMENÍ - ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY KANCELÁŘE ŠKOLY


V souvislosti s nouzovým stavem a nařízením vlády o omezení pohybu do 21. 3. 2021 omezuje ZŠ a MŠ Dolní Slivno provoz kanceláře školy. Kancelář školy bude v provozu vždy v pondělí a ve středu od 7:30 do 11:30 hod.
V.Lacina

Foto ke článku
 27.02.2021

ZŠ: organizace výuky od 1. 3. 2021

UZAVŘENÍ ŠKOLY
V souvislosti s nouzovým stavem a nařízením vlády je ZŠ a MŠ Dolní Slivno s účinností od 1.3.2021 do 20.3.2021 pro prezenční výuku zcela uzavřena. Končí tedy prezenční výuka v 1. a 2. ročníku i výuka v mateřské škole. Výuka v tomto období bude pokračovat distančním způsobem. Organizaci distanční výuky v 1. a 2. ročníku a v mateřské škole upřesní třídní učitelky.
                                                                                                                                                                              V.Lacina

                                                                                                                                                                            

Schránka důvěry

Pokud máš problém, který Tě trápí, ale netroufáš si někomu se svěřit, můžeš využít školní schránku důvěry.


Kontakty

ZŠ a MŠ Dolní Slivno
Dolní Slivno 40
294 78  Dolní Slivno

326 393 316 

pracoviště Horní Slivno
Horní Slivno 107
294 79 Horní Slivno

326 391 284

info@zsdolnislivno.cz
www.zsdolnislivno.cz


GDPR pověřenec

Mgr. Miloš Podlipný
315 558 699
736 401 485
e-mail

kancelář:
Kostelní Hlavno 12