logo

Naše základní škola je rozdělena na dvě odloučená pracoviště - Dolní Slivno a Horní Slivno. První školní budova v Dolním Slivně je známá z roku 1788, v roce 1862 byla postavena nová školní budova na místě dnešní budovy. Ta pak byla rozšířena o patrovou přístavbu v roce 1885 a v roce 1920 se z ní stává obvodová měšťanská škola.

První písemně doložené zmínky o školním vyučování v Horním Slivně v chaloupce č. 23 pocházejí z roku 1690 a jsou spjaté s rodem učitelů Mastných. Přestože zřízení farní školy v Dolním Slivně vedlo na delší dobu k zániku školy v Horním Slivně, došlo roku 1933 k jejímu slavnostnímu otevření v nové budově.

Školní budova v Dolním Slivně rozšířením do stávající podoby se dočkala slavnostního otevření 29. listopadu 1996.


ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Foto ke článku
 30.03.2020

ZŠ: Organizační zajištění výuky

1. stupeň:
Každá třídní učitelka bude denně zasílat v souladu s rozvrhem práci pro děti. Podklady pro domácí práci budou zasílány na rodičovské účty v Edupage. Věnujte tedy každý den pár minut zprávám na Edupage, ať můžete svým dětem úkoly předat.

2. stupeň: 
Každý vyučující bude denně v souladu se svým úvazkem podle rozvrhu posílat žákům podklady pro domácí přípravu přes žákovské účty na Edupage. Informace o tom se zobrazí i rodičům, rodiče tedy mají přehled o tom, jaké úkoly žák má. Součástí studijních materiálů budou také pracovní listy nebo krátké testy, které budou hodnocené známkou. Žák je povinen je vypracovat. Upozornění: vypracování testů a pracovních listů je nutné provádět na počítači, aplikace v mobilním telefonu toto neumožňuje.

V případě, že žák  nemá přístup k počítači, může jeho zákonný zástupce (v žádném případě žák) zadanou práci vyzvednout osobně u konkrétního vyučujícího  dle individuálně domluvené schůzky ve škole, případně si materiály vyzvednout  v kanceláři školy  dle níže uvedených provozních hodin. 

Pro běžnou agendu je kancelář školy v provozu od 8:00 do 11:00 hod. Tuto dobu využijte např. v případě, že budete po škole požadovat formulář žádosti o ošetřovné.

V.Lacina

Foto ke článku
 23.03.2020

ZŠ: zápis do I. ročníku 2020-21

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci nemohou zápisy do 1. třídy proběhnout podle obvyklého scénáře. Zápisy mají proběhnout distančním způsobem bez nutné přítomnosti dětí i jejich rodičů ve škole. Škola proto ruší původně stanovený termín zápisu, který se měl konat 7. 4. 2020. Všechny dokumenty, potřebné k zápisu do 1. třídy, vyplní rodiče doma a vlastnoručně podepsané doručí do školy doporučeně nebo e-mailem v období od 1. 4 2020 do 30. 4. 2020. Jedná se o tyto dokumenty:

  1. Žádost o přijetí
  2. Dotazník pro rodiče
  3. Žádost o odklad – tento formulář rodiče vyplní v případě, že chtějí nástup dítěte do 1. třídy odložit o rok. O žádosti následně rozhodne ředitel ve správním řízení. Pro schválení žádosti je nutné připojit doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře (např. dětský lékař) nebo klinického psychologa. Žádost o odklad nemusí být podána do ukončení zápisu (tzn. do 30. 4.), přílohy mohou být doplněny dodatečně, nejpozději ovšem do 30 dnů od podání žádosti. 30 dnů je zákonná lhůta, ve které musí ředitel školy o žádosti o odklad rozhodnout.

Každé dítě obdrží registrační číslo, které slouží pro potřeby zveřejnění výsledků zápisu. Pod tímto číslem pak bude v souladu s GDPR zveřejněno v seznamu přijatých a nepřijatých. V případě, že dítě nemá trvalé bydliště ve společném školském obvodu a dokumenty si rodiče stahují z webových stránek školy, bude registrační číslo přiděleno poštou nebo e-mailem po doručení žádosti o přijetí do školy. 

 

            Vladimír Lacina

                                                                                                                                 ředitel školy

 

přílohy :

 

žádost o přijetí

 

žádost o odklad

 

dotazník

 

směrnice

Foto ke článku
 11.03.2020

ZŠ: mimoškolní aktivity - organizační změna

Dobrý den všem,

v důsledku uzavření školy a dnes vyhlášeného nouzového stavu rušíme tyto plánované akce:
1. návštěvy předškoláků v základní škole
2. den otevřených dveří
3. exkurze do Terezína 7.-9. ročník
4. výuka plavání 1.-4. ročník

Termín zápisu do 1.třídy v průběhu měsíce dubna pouze distanční formou.

Foto ke článku
 10.03.2020

ZŠ: mimořádné opatření

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude od 11. března 2020 do odvolání, uzavřena škola pro všechny žáky. Po dobu zrušení výuky budou žákům zasílány studijní materiály prostřednictvím Edupage, případně mailem. O upřesnění obsahu a rozsahu samostudia budou rodiče a žáci informováni elektronicky během zítřka po mimořádné poradě všech pedagogických pracovníků školy. 

Projekt
 09.03.2020

ZŠ: Projekt "Člověk a jeho zdraví"

25. 2. se uskutečnil v 1. třídě projektový den na téma "Člověk a jeho zdraví". Mgr. Jitka Velichová při besedě vycházela z vlastních zkušeností a prožitků žáků. S žáky vedla diskusi při řešení konkrétních problémových situací. V praktické části žáci obvazovali panenky i sebe navzájem (ruku, koleno, hlavu, závěs ruky).

Školní kolo v recitaci
 09.03.2020

ZŠ: Školní kolo v recitaci

3. března proběhlo školní kolo v recitační soutěži. Mimo soutěž vystoupili žáci první třídy, aby si vyzkoušeli atmosféru klání. Nelehkou a nevděčnou práci porotců si tentokrát vyzkoušely i žákyně Lili Zdichyncová a Nela Novotná, když hodnotily výkony recitujících z prvního stupně. Do oblastního kola, které se uskuteční v Mladé Boleslavi, nakonec byli vybráni Ondřej Kuba, Kristýnka Urbanová, Tobias Beláz (kat. 2. a 3. třída), Sofie Klabanová, Pavla Strnadová, Lea Rambousková (kat. 4. a 5. třída), Adéla Tillerová, Aneta Nováková, Daniel Cerman (kat. 6. a 7. třída), Lili Zdichyncová (kat. 8. a 9. třída). Všem postupujícím blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů při reprezentaci školy v MB.

Indiánský týden v 1. třídě
 09.03.2020

ZŠ: Indiánský týden v 1. třídě

Začátkem března proběhl v 1. třídě indiánský týden - z dětí se stali indiáni a zmíněná tematika se prolínala doslova všemi předměty. Nechyběly ani potřebné kulisy, které si malí indiáni vyrobili sami. O tom, jak nám indiáni ovládli školu, se můžete přesvědčit ve fotogalerii.

S pohádkou za kamarády z MŠ
 06.03.2020

ZŠ: S pohádkou za kamarády z MŠ

Žáci ze čtenářského klubu (1. - 4. třída) nacvičili pohádku "Sněhurka tak trochu jinak" a zavítali s ní za svými kamarády do MŠ. Malí diváci odměnili účinkující potleskem a vzájemně si předali dobroty. Spolupráce mezi ZŠ a MŠ úspěšně pokračuje (viz foto ve fotogalerii).

Foto ke článku
 03.03.2020

ZŠ: Přerušení dodávky vody

Vzhledem k tomu, že 4. 3. mezi 8.-12. hodinou nepoteče v Dolním Slivně a ve Slivínku voda, je škola nucena přijmout určitá provozní opatření. Z hygienických důvodů nemůže probíhat běžná výuka v budově, a proto pro děti připravujeme na zítřek dopolední vlastivědnou vycházku. Vybavte tedy děti oblečením, vhodným pro dlouhodobý pobyt venku, svačinou a pitím. Pokud vám bude připadat přijatelnější to, že necháte dítě doma, škola tuto absenci na základě vaší omluvenky v Edupage omluví.
Zároveň jsme na zítřek všem z Dolního Slivna museli odhlásit obědy.

Děkujeme za pochopení

S malířkou v ateliéru
 26.02.2020

ZŠ: S malířkou v ateliéru

Spolupráce s odborníky pokračuje - tentokrát jsme navštívili malířku, paní Lucii Kunzovou Filimonovou. Pod jejím vedením děti namalovaly obrazy, za které se rozhodně nemusí stydět (viz fotogalerie). O talenty v naší škole není nouze! Velké díky patří paní malířce - za její vstřícnost, trpělivost a lásku k umění, kterou nevtíravě šíří dál.

Schránka důvěry

Pokud máš problém, který Tě trápí, ale netroufáš si někomu se svěřit, můžeš využít školní schránku důvěry.


Kontakty

ZŠ a MŠ Dolní Slivno
Dolní Slivno 40
294 78  Dolní Slivno

326 393 316 

pracoviště Horní Slivno
Horní Slivno 107
294 79 Horní Slivno

326 391 284

info@zsdolnislivno.cz
www.zsdolnislivno.cz


GDPR pověřenec

Mgr. Miloš Podlipný
315 558 699
736 401 485
e-mail

kancelář:
Kostelní Hlavno 12