logo

Naše základní škola je rozdělena na tři odloučená pracoviště - MŠ Dolní Slivno, ZŠ Dolní Slivno a Horní Slivno

První školní budova v Dolním Slivně je známá z roku 1788, v roce 1862 byla postavena nová školní budova na místě dnešní budovy. Ta pak byla rozšířena o patrovou přístavbu v roce 1885 a v roce 1920 se z ní stává obvodová měšťanská škola.

První písemně doložené zmínky o školním vyučování v Horním Slivně v chaloupce č. 23 pocházejí z roku 1690 a jsou spjaté s rodem učitelů Mastných. Přestože zřízení farní školy v Dolním Slivně vedlo na delší dobu k zániku školy v Horním Slivně, došlo roku 1933 k jejímu slavnostnímu otevření v nové budově.

Školní budova v Dolním Slivně rozšířením do stávající podoby se dočkala slavnostního otevření 29. listopadu 1996.

Od 3. 9. 2018 byla otevřena budova MŠ. 

Povinné informace o škole

Informace dle zákona 106/99
Oficiální název školy : Základní škola a mateřská škola Dolní Slivno, okres Mladá Boleslav
Adresa : 294 78, Dolní Slivno 40
IČO školy : 71 00 72 45
REDIZO školy : 600049159
Zřizovatel : Obec Dolní Slivno
Učební dokument školy : ŠVP Škola pro život
Telefon ZŠ, sekretariát
Telefon pracoviště Horní Slivno
:
:
326 393 316
326 391 284
Internetové stránky
E-mail
:
:
www.zsdolnislivno.cz
info@zsdolnislivno.cz

Ředitel školy
Zástupce ředitele

Vedoucí učitelka MŠ
Metodik primární prevence
Výchovná poradkyně

:
:
:
:
:
Mgr. Vladimír Lacina

Iva Heřmanová

Mgr. Markéta Čapková
Organizace : Začátek výuky v 07:50 hodin

 

Další informace dle zákona 106/99 lze žádat písemně na adrese školy.