O škole

Naši školu zřizuje obec Dolní Slivno. Škola je příspěvkovou organizací. Zřizovací listina byla schválena zastupitelstvem obce dne 30.10.2002.

Výuka ve všech ročnících probíhá podle ŠVP ŠKOLA PRO ŽIVOT.

Copyright © 2011 - 2017 Základní škola Dolní Slivno. Všechna práva vyhrazena. Webmaster