logo

Naše základní škola je rozdělena na dvě odloučená pracoviště - Dolní Slivno a Horní Slivno. První školní budova v Dolním Slivně je známá z roku 1788, v roce 1862 byla postavena nová školní budova na místě dnešní budovy. Ta pak byla rozšířena o patrovou přístavbu v roce 1885 a v roce 1920 se z ní stává obvodová měšťanská škola.

První písemně doložené zmínky o školním vyučování v Horním Slivně v chaloupce č. 23 pocházejí z roku 1690 a jsou spjaté s rodem učitelů Mastných. Přestože zřízení farní školy v Dolním Slivně vedlo na delší dobu k zániku školy v Horním Slivně, došlo roku 1933 k jejímu slavnostnímu otevření v nové budově.

Školní budova v Dolním Slivně rozšířením do stávající podoby se dočkala slavnostního otevření 29. listopadu 1996.


ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Den otevřených dveří
 23.01.2020

ZŠ: Den otevřených dveří

I letos si Vás dovolujeme pozvat na den otevřených dveří do naší školy v Horním Slivně pro I. stupeň a Dolním Slivně pro II. stupeň ZŠ a to dne 24. 3. 2020 od 08.00 do 12.00 hod. Můžete zde získat všechny potřebné informace k organizaci výchovně vzdělávacího procesu od vedení školy či pedagogického sboru a seznámit se s prostředím v rámci běžného výukového dne. Těšíme se na Vás.

Domestos pro školy - aktivity školní družiny
 17.01.2020

ZŠ: Domestos pro školy - aktivity školní družiny

Školní družina přispívá v rámci svých možností k výchově a vzdělávání prvostupňových žáků, a to převážně hravou formou. Během prvního pololetí pomohla dětem upevnit správné hygienické návyky po použití toalety - naše škola se zapojila do projektu Domestos pro školy a byly to právě družinářky, které se zadaných úkolů zhostily a s dětmi je plnily. O tom, jak plnění úkolů děti bavilo, se můžete přesvědčit ve fotogalerii HS 2019/2020.

Foto ke článku
 16.01.2020

ZŠ: Placení obědů na únor 2020

Únor má 15 dnů tj. 420,- Kč.    Připomínám: v týdnu od 3.2. - 7.2.2020 jsou jarní prázdniny.

 

 

Foto ke článku
 20.12.2019

ZŠ: Prázdninový provoz

Foto ke článku
 18.12.2019

ZŠ: Placení obědů na leden 2020

Leden má 19 dnů tj. 532,- Kč.   

2. 1. a 3. 1. 2020 - vánoční prázdniny    

31. 1. 2020 - pololetní prázdniny  

Od ledna 2020  změna rozvrhu.

Tvorba komiksu - projektový den za účasti spisovatele Vojtěcha Žáka
 12.12.2019

ZŠ: Tvorba komiksu - projektový den za účasti spisovatele Vojtěcha Žáka

Ve čtvrtek 12. prosince proběhl ve 3. a 4. třídě projektový den s komiksem. Účelem bylo žáky zasvětit do tvorby komiksu, k čemuž učitelkám pomohl i přizvaný spisovatel, pan Vojtěch Žák. Ten dětem poradil, co má správný příběh obsahovat, jak si vybrat téma i jaké ilustrace zvolit pro zachycení správného okamžiku. Výstupem projektu byly krátké komiksy, které vytvořili sami žáci. Na závěr - k velké radosti dětí - nechyběla autogramiáda.

Šestajovice - exkurze plná čokolády
 05.12.2019

ZŠ: Šestajovice - exkurze plná čokolády

Ve čtvrtek 5. 12. zavítali žáci 1. - 4. třídy do Šestajovic, aby zde vyzkoušeli nabízený program v čokoládovně. Sladké tvoření bylo zpestřeno mlsáním, což se všem zúčastněným velmi líbilo.

Sázení ovocných stromů
 27.11.2019

ZŠ: Sázení ovocných stromů

V rámci pracovních činností vysázeli žáci 3. třídy ovocné stromy, které zakoupila obec Horní Slivno. Na jejich práci dohlížela paní učitelka J. Čapková. V blízkosti školy se jedná již o druhou výsadbu, o kterou se postaraly děti. V minulém roce si každá třída v Horním Slivně zasadila rostliny, k jejichž kořenům byl vložen seznam dětí, které jednotlivé třídy zrovna navštěvovaly.

Foto ke článku
 25.11.2019

ZŠ: sběr starého papíru

Muzeum Bedřicha Smetany - program Vltava
 22.11.2019

ZŠ: Muzeum Bedřicha Smetany - program Vltava

Své znalosti v oblasti hudby si rozšířili žáci 3. a 4. třídy, když v pátek 22. 11. 2019 navštívili Muzeum Bedřicha Smetany a zúčastnili se programu "Vltava," díky čemuž se seznámili s jedním z nejznámějších skladatelových děl. V symfonické básni hledali melodii písně Kočka leze dírou, malovali okolí řeky Vltavy, které inspirovalo B. Smetanu při komponování, a tato místa pak objevovali přímo ve skladbě při jejím poslechu.

Žákovská knížka

Přilásit do systému


Schránka důvěry

Pokud máš problém, který Tě trápí, ale netroufáš si někomu se svěřit, můžeš využít školní schránku důvěry.


Kontakty

ZŠ a MŠ Dolní Slivno
Dolní Slivno 40
294 78  Dolní Slivno

326 393 316 

pracoviště Horní Slivno
Horní Slivno 107
294 79 Horní Slivno

326 391 284

info@zsdolnislivno.cz
www.zsdolnislivno.cz


GDPR pověřenec

Mgr. Miloš Podlipný
315 558 699
736 401 485
e-mail

kancelář:
Kostelní Hlavno 12