logo

Naše základní škola je rozdělena na dvě odloučená pracoviště - Dolní Slivno a Horní Slivno. První školní budova v Dolním Slivně je známá z roku 1788, v roce 1862 byla postavena nová školní budova na místě dnešní budovy. Ta pak byla rozšířena o patrovou přístavbu v roce 1885 a v roce 1920 se z ní stává obvodová měšťanská škola.

První písemně doložené zmínky o školním vyučování v Horním Slivně v chaloupce č. 23 pocházejí z roku 1690 a jsou spjaté s rodem učitelů Mastných. Přestože zřízení farní školy v Dolním Slivně vedlo na delší dobu k zániku školy v Horním Slivně, došlo roku 1933 k jejímu slavnostnímu otevření v nové budově.

Školní budova v Dolním Slivně rozšířením do stávající podoby se dočkala slavnostního otevření 29. listopadu 1996.


ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Foto ke článku
 23.11.2023

ZŠ: Stávka

Vážení rodiče,
v souvislosti s plánovanou stávkou, která proběhne v pondělí 27. 11. jsme museli přijmout tato organizační opatření:
1. Výuka v základní škole bude probíhat bez omezení.
2. Obě jídelny (HS i DS) budou mimo provoz - pro žáky, přihlášené ke stravování, je zajištěn studený oběd.
3. Mateřská škola v DS bude mimo provoz.
Vyjadřujeme tímto nesouhlas zejména s uvažovanými změnami ve financování nepedagogických pracovníků a asistentů pedagoga, které by vedly k problémům při zajištění provozu škol a ke snížení kvality inkluzivního vzdělávání.
Děkujeme za podporu a pochopení.
V.Lacina

Pracovní činnosti 6. ročník III.
 16.11.2023

ZŠ: Pracovní činnosti 6. ročník III.

Další hodina pracovních činností byla opět zaměřena na opracování dřeva. Kluci si chtěli vyřezat nůž, holky si zase vytvořily lapač snů. Oba výrobky jak dívek, tak hochů se vydařily. Všichni byli ohodnoceni výbornou.

Den večerníčků
 03.11.2023

ZŠ: Den večerníčků

Ve čtvrtek 19.10 se uskutečnil v naší škole Den večerníčků. Žáci přišli v různých kostýmech pohádkových postav z Večerníčku. Setkal se zde Pat s Matem, Bořek stavitel nebo Krteček. Nejvíce k samozřejmě převládal kostým samotného Večerníčka. Den se velmi vydařil.

Halloween
 03.11.2023

ZŠ: Halloween

V úterý 31.10 se v anglosaském světě slaví svátek mrtvých Halloween. Do České republiky částečně tento svátek taky proniká, i když většina obyvatel raději slaví Dušičky. Škola se, ale musela přizpůsobit novým trendům, a tak žáci přišli v hrůzostrašných kostýmech do školy. Některé masky naháněly strach, jiné zase obdiv a tvořivost žáků.

Exkurze: Armádní muzeum Žižkov
 25.10.2023

ZŠ: Exkurze: Armádní muzeum Žižkov

V rámci výuky dějepisu navštívili žáci 8. a 9. ročníku Armádní muzeum v Praze. Pro žáky byl připraven výukový program s názvem „Příběhy první světové války“, který přiblížil osudy obyčejných lidí, zasažených válkou. Žáci si prošli celou expozici zaměřenou na první světovou válku, prošli si i zákop, který byl ozvučen výbuchy z děl.  Tradičně výstava zaujmula více kluky než děvčata. Po programu si deváťáci a osmáci prohlídli i zbytek expozic, které byly zaměřeny na vojenskou historii od počátku dějin po současnost. Na konec se k velké radosti všichni mohli občerstvit v Burger Kingu.

 

Pracovní činnosti 6.ročník II.
 20.10.2023

ZŠ: Pracovní činnosti 6.ročník II.

Další hodina pracovních činností v šestém ročníku se nesla v indiánském duchu. Kluci měli za úkol vyřezat z překližky tomahavk. Rukojeť tradičně vyrobili s klacku, který dobře opracovali pomocí pilníku a brusného papíru. Holky mezitím vyráběly výzdobu na nadcházející svátek Halloween. Výsledný výrobek tomahavku se klukům vydařil. Dívky nezůstaly pozadu, jejich výzdoba naháněla strach a hrůzu. Všichni si nakonec zasloužili z pracovních činností jedničku.

Pracovní činnosti 6.ročník
 16.10.2023

ZŠ: Pracovní činnosti 6.ročník

V rámci pracovních činností v šestém ročníku se mají žáci naučit práci s dřevem, první úkol bylo jeho opracování. Žáci dostali za úkol vyrobit kouzelnickou hůlku z klacíku. Pomocí pilníku, pilky, drátku a tavné pistole vyrobili svá díla. Hůlky se všem vydařily a ze školy se rázem stala Škola čar a kouzel v Dolním Slivně.

Foto ke článku
 10.10.2023

MŠ: VYŠETŘENÍ ZRAKU V MATEŘSKÉ ŠKOLE

V pátek 13.10. 2023 proběhne v mateřské škole vyšetření zraku (přihlášených dětí).

Evropský den jazyků-projektový den
 05.10.2023

ZŠ: Evropský den jazyků-projektový den

Každoročně si Evropa připomíná v září den jazyků. Žáci při této příležitosti ve skupinových týmech kreativně vytvářeli 3D modely památek, informační plakáty, shromažďovali informace pomocí atlasu a v neposlední řadě na internetu. Vyzkoušeli si i řeč dané země. Polsko, Maďarsko, Finsko, Řecko, Itálie, Bulharsko, Chorvatsko, Švýcarsko, Francie, Portugalsko a Dánsko byly v jejich dnešním podání velmi vydařené. Na všechny čekala sladká odměna. 

Den princů a princezen
 05.10.2023

ZŠ: Den princů a princezen

V úterý 19.9. se uskutečnil Den princů a princezen. Škola se rázem proměnila v zámek plný chrabrých princů a půvabných princezen. Princové se byli ochotni utkat s draky o princezny. 

Žákovská knížka

Přilásit do systému


Schránka důvěry

Pokud máš problém, který Tě trápí, ale netroufáš si někomu se svěřit, můžeš využít školní schránku důvěry.


Kontakty

ZŠ a MŠ Dolní Slivno
Dolní Slivno 40
294 78  Dolní Slivno

326 393 316 

pracoviště Horní Slivno
Horní Slivno 107
294 79 Horní Slivno

326 391 284

info@zsdolnislivno.cz
www.zsdolnislivno.cz


GDPR pověřenec

Mgr. Miloš Podlipný
315 558 699
736 401 485
e-mail

kancelář:
Kostelní Hlavno 12