logo

Naše základní škola je rozdělena na dvě odloučená pracoviště - Dolní Slivno a Horní Slivno. První školní budova v Dolním Slivně je známá z roku 1788, v roce 1862 byla postavena nová školní budova na místě dnešní budovy. Ta pak byla rozšířena o patrovou přístavbu v roce 1885 a v roce 1920 se z ní stává obvodová měšťanská škola.

První písemně doložené zmínky o školním vyučování v Horním Slivně v chaloupce č. 23 pocházejí z roku 1690 a jsou spjaté s rodem učitelů Mastných. Přestože zřízení farní školy v Dolním Slivně vedlo na delší dobu k zániku školy v Horním Slivně, došlo roku 1933 k jejímu slavnostnímu otevření v nové budově.

Školní budova v Dolním Slivně rozšířením do stávající podoby se dočkala slavnostního otevření 29. listopadu 1996.


ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Tvorba komiksu - projektový den za účasti spisovatele Vojtěcha Žáka
 12.12.2019

ZŠ: Tvorba komiksu - projektový den za účasti spisovatele Vojtěcha Žáka

Ve čtvrtek 12. prosince proběhl ve 3. a 4. třídě projektový den s komiksem. Účelem bylo žáky zasvětit do tvorby komiksu, k čemuž učitelkám pomohl i přizvaný spisovatel, pan Vojtěch Žák. Ten dětem poradil, co má správný příběh obsahovat, jak si vybrat téma i jaké ilustrace zvolit pro zachycení správného okamžiku. Výstupem projektu byly krátké komiksy, které vytvořili sami žáci. Na závěr - k velké radosti dětí - nechyběla autogramiáda.

Šestajovice - exkurze plná čokolády
 05.12.2019

ZŠ: Šestajovice - exkurze plná čokolády

Ve čtvrtek 5. 12. zavítali žáci 1. - 4. třídy do Šestajovic, aby zde vyzkoušeli nabízený program v čokoládovně. Sladké tvoření bylo zpestřeno mlsáním, což se všem zúčastněným velmi líbilo.

Sázení ovocných stromů
 27.11.2019

ZŠ: Sázení ovocných stromů

V rámci pracovních činností vysázeli žáci 3. třídy ovocné stromy, které zakoupila obec Horní Slivno. Na jejich práci dohlížela paní učitelka J. Čapková. V blízkosti školy se jedná již o druhou výsadbu, o kterou se postaraly děti. V minulém roce si každá třída v Horním Slivně zasadila rostliny, k jejichž kořenům byl vložen seznam dětí, které jednotlivé třídy zrovna navštěvovaly.

Foto ke článku
 25.11.2019

ZŠ: sběr starého papíru

Muzeum Bedřicha Smetany - program Vltava
 22.11.2019

ZŠ: Muzeum Bedřicha Smetany - program Vltava

Své znalosti v oblasti hudby si rozšířili žáci 3. a 4. třídy, když v pátek 22. 11. 2019 navštívili Muzeum Bedřicha Smetany a zúčastnili se programu "Vltava," díky čemuž se seznámili s jedním z nejznámějších skladatelových děl. V symfonické básni hledali melodii písně Kočka leze dírou, malovali okolí řeky Vltavy, které inspirovalo B. Smetanu při komponování, a tato místa pak objevovali přímo ve skladbě při jejím poslechu.

Louskáček a bonbonová víla
 20.11.2019

ZŠ: Louskáček a bonbonová víla

Do divadla U Hasičů za představením Louskáček a bonbonová víla vyrazily 1. - 4. třída tuto středu, tj. 20. 11. 2019. Poutavé vyprávění doprovázela Čajkovského hudba a nechyběly ani prvky baletu. Příběh byl upraven pro děti, nechybělo napětí, dobro ani zlo. Příjemný kulturní zážitek.

Foto ke článku
 19.11.2019

ZŠ: Placení obědů na prosinec 2019

Prosinec má 15 dnů tj. 420,- Kč. 

 

 

Návštěva knihovny a ekocentra Zahrada
 16.11.2019

ZŠ: Návštěva knihovny a ekocentra Zahrada

Žáci 1. - 4. třídy navštívili v pátek 15. 11. 2019 Městskou knihovnu v Mladé Boleslavi, kde se seznámili s principem jejího fungování, zúčastnili se krátkého programu s knížkou a mohli si prohlédnout celé patro určené dětským čtenářům. Dále v Mladé Boleslavi zavítali do ekocentra Zahrada, kde na ně čekala zvířátka i drobné občerstvení.

Brána recyklace v Dobrovici
 16.11.2019

ZŠ: Brána recyklace v Dobrovici

V pondělí 21. 10. 2019 zavítali  žáci 1. - 4. třídy do cukrovaru v Dobrovici, aby se zde zúčastnili programu Brána recyklace. Jak je z názvu patrné, program měl za úkol seznámit děti s potřebou třídit odpad a ukázat jim, co vše se dá z vytříděného odpadu vyrobit. Z exkurze si děti kromě poznatků a zážitků odnesly i malé taštičky, které si na místě ozdobily dle své fantazie.

Foto ke článku
 13.11.2019

ZŠ: Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají příští týden, na Horním Slivně v úterý 19. 11. od 15:30 hod., na Dolním Slivně ve středu 20. 11. také od 15:30 hod. Všechny rodiče srdečně zveme!

Žákovská knížka

Přilásit do systému


Schránka důvěry

Pokud máš problém, který Tě trápí, ale netroufáš si někomu se svěřit, můžeš využít školní schránku důvěry.


Kontakty

ZŠ a MŠ Dolní Slivno
Dolní Slivno 40
294 78  Dolní Slivno

326 393 316 

pracoviště Horní Slivno
Horní Slivno 107
294 79 Horní Slivno

326 391 284

info@zsdolnislivno.cz
www.zsdolnislivno.cz


GDPR pověřenec

Mgr. Miloš Podlipný
315 558 699
736 401 485
e-mail

kancelář:
Kostelní Hlavno 12