logo

Naše základní škola je rozdělena na dvě odloučená pracoviště - Dolní Slivno a Horní Slivno. První školní budova v Dolním Slivně je známá z roku 1788, v roce 1862 byla postavena nová školní budova na místě dnešní budovy. Ta pak byla rozšířena o patrovou přístavbu v roce 1885 a v roce 1920 se z ní stává obvodová měšťanská škola.

První písemně doložené zmínky o školním vyučování v Horním Slivně v chaloupce č. 23 pocházejí z roku 1690 a jsou spjaté s rodem učitelů Mastných. Přestože zřízení farní školy v Dolním Slivně vedlo na delší dobu k zániku školy v Horním Slivně, došlo roku 1933 k jejímu slavnostnímu otevření v nové budově.

Školní budova v Dolním Slivně rozšířením do stávající podoby se dočkala slavnostního otevření 29. listopadu 1996.


ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

S malířkou v ateliéru
 26.02.2020

ZŠ: S malířkou v ateliéru

Spolupráce s odborníky pokračuje - tentokrát jsme navštívili malířku, paní Lucii Kunzovou Filimonovou. Pod jejím vedením děti namalovaly obrazy, za které se rozhodně nemusí stydět (viz fotogalerie). O talenty v naší škole není nouze! Velké díky patří paní malířce - za její vstřícnost, trpělivost a lásku k umění, kterou nevtíravě šíří dál.

Foto ke článku
 25.02.2020

ZŠ: Placení obědů na březen 2020

Březen má 22 dnů tj. 616,- Kč.

Divadelní představení O Pyšné žirafě
 14.02.2020

ZŠ: Divadelní představení O Pyšné žirafě

Poučný příběh, jehož hlavní představitelkou byla pyšná žirafa, zhlédli žáci 1.- 4. třídy a kamarádi z naší MŠ. Tělocvična se během chvilky přeměnila v divadlo a děti tak mohly pozorovat, jak se nevyplácí vytahovat se nad ostaními a zároveň jak důležité je v životě přátelství. Fotografie z představení naleznete ve fotogalerii Horního Slivna.

projekt Historie policie a bezpečné chování
 13.02.2020

ZŠ: projekt Historie policie a bezpečné chování

Dne 13. února 2020 škola v rámci aktivit MPP, ve spolupráci s pracovníky PČR, uspořádala projekt pro žáky I. i II. stupně ZŠ, pod názvem "Historie policie a bezpečné chování". V rámci přednášky bývalého policisty a současného pracovníka Muzea policie České republiky p. Holuba, kterému tímto patří velký dík, byla prezentována činnost jednotlivých složek četnictva a policie v historickém kontextu, s uvedením dobových případů, v komparaci  s rizikovým chováním obětí a možným ponaučením pro současnou mladou generaci. Přednáška byla doplněna ukázkou doličných předmětů. Naši žáci z I. stupně  za vzorné chování a projevený zájem dostali omalovánky s příslušnou tematikou a žáci II. stupně zase za vzornou reprezentaci školy, listinou prezentaci muzea.   

Projekt
 30.01.2020

ZŠ: Projekt "Vesmír a planety"

Ve středu 29. ledna zavítal mezi žáky 3. a 4. třídy pan Ladislav Štrych, mimochodem bývalý žák naší školy, aby povyprávěl o vesmíru, o vzniku sluneční soustavy a o planetách. Svou přednášku doprovázel obrazovou prezentací a pohotově odpovídal na zvídavé dotazy žáků. Závěrem nás všechny pozval do benátecké hvězdárny, kde se vše chystá na červnovou oslavu 40 let od jejího otevření.

Bruslení prvostupňových žáků
 25.01.2020

ZŠ: Bruslení prvostupňových žáků

Od ledna jezdí žáci 1. - 4. třídy na bruslení. Absolvují celkem 6 lekcí, přičemž poslední lekce se jako tradičně uskuteční v maskách. Děkujeme všem rodičům, kteří při výuce bruslení pomáhají, obzvlášť při obouvání dětí. Jak se žáčkům dařilo na druhé lekci, si prohlédněte ve fotogalerii.

Den otevřených dveří
 23.01.2020

ZŠ: Den otevřených dveří

I letos si Vás dovolujeme pozvat na den otevřených dveří do naší školy v Horním Slivně pro I. stupeň a Dolním Slivně pro II. stupeň ZŠ a to dne 24. 3. 2020 od 08.00 do 12.00 hod. Můžete zde získat všechny potřebné informace k organizaci výchovně vzdělávacího procesu od vedení školy či pedagogického sboru a seznámit se s prostředím v rámci běžného výukového dne. Těšíme se na Vás.

Domestos pro školy - aktivity školní družiny
 17.01.2020

ZŠ: Domestos pro školy - aktivity školní družiny

Školní družina přispívá v rámci svých možností k výchově a vzdělávání prvostupňových žáků, a to převážně hravou formou. Během prvního pololetí pomohla dětem upevnit správné hygienické návyky po použití toalety - naše škola se zapojila do projektu Domestos pro školy a byly to právě družinářky, které se zadaných úkolů zhostily a s dětmi je plnily. O tom, jak plnění úkolů děti bavilo, se můžete přesvědčit ve fotogalerii HS 2019/2020.

Foto ke článku
 16.01.2020

ZŠ: Placení obědů na únor 2020

Únor má 15 dnů tj. 420,- Kč.    Připomínám: v týdnu od 3.2. - 7.2.2020 jsou jarní prázdniny.

 

 

Foto ke článku
 20.12.2019

ZŠ: Prázdninový provoz

Žákovská knížka

Přilásit do systému


Schránka důvěry

Pokud máš problém, který Tě trápí, ale netroufáš si někomu se svěřit, můžeš využít školní schránku důvěry.


Kontakty

ZŠ a MŠ Dolní Slivno
Dolní Slivno 40
294 78  Dolní Slivno

326 393 316 

pracoviště Horní Slivno
Horní Slivno 107
294 79 Horní Slivno

326 391 284

info@zsdolnislivno.cz
www.zsdolnislivno.cz


GDPR pověřenec

Mgr. Miloš Podlipný
315 558 699
736 401 485
e-mail

kancelář:
Kostelní Hlavno 12