logo

Naše základní škola je rozdělena na dvě odloučená pracoviště - Dolní Slivno a Horní Slivno. První školní budova v Dolním Slivně je známá z roku 1788, v roce 1862 byla postavena nová školní budova na místě dnešní budovy. Ta pak byla rozšířena o patrovou přístavbu v roce 1885 a v roce 1920 se z ní stává obvodová měšťanská škola.

První písemně doložené zmínky o školním vyučování v Horním Slivně v chaloupce č. 23 pocházejí z roku 1690 a jsou spjaté s rodem učitelů Mastných. Přestože zřízení farní školy v Dolním Slivně vedlo na delší dobu k zániku školy v Horním Slivně, došlo roku 1933 k jejímu slavnostnímu otevření v nové budově.

Školní budova v Dolním Slivně rozšířením do stávající podoby se dočkala slavnostního otevření 29. listopadu 1996.


ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Velikonoční tvořivé dílničky
 30.03.2023

ZŠ: Velikonoční tvořivé dílničky

Dne 28.3. proběhly velikonoční tvořivé dílničky, kde si děti vyrobily velmi hezké velikonoční výrobky společně se svými rodiči. Věříme, že jsme vás naladili na letošní velikonoční svátky. Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii HS.

Dravci
 30.03.2023

ZŠ: Dravci

Ve středu 8.3 2023 přijel naši školu navštívit plzeňský chovatel pan Jan Brož se svými svěřenci. Byla mezi nimi sova pálená, výr velký, káně Harrisova nebo orel bělohlavý. Pan Brož zasvěceně povídal o životě jednotlivých dravců a sov, v průběhu vyprávění je krmil nebo je nechal volně létat. Největším zážitkem pro děti pak byl přelet několika ptačích druhů těsně nad hlavami. Ukázka chovu dravců byla velmi povedená a určitě ji za několik let zopakujeme. 

Více fotografií ve fotogalerii DS nebo HS.

Exkurze ÚV Rečkov + ČOV Podlázky
 30.03.2023

ZŠ: Exkurze ÚV Rečkov + ČOV Podlázky

Den vody aneb nejvhodnější čas navštívit úpravnu a čistírnu této životadárné tekutiny. Naše exkurze se skládala ze 2 částí. První se odehrála v Rečkově, v úpravně pitné vody. Hned po příchodu do areálu nás uvítal pan průvodce a zahltil nás informacemi o celém procesu úpravy vody. Rečkov je jedna z prvních sítí v ČR, kde se filtruje pouze pískem bez použití chlóru, a to již od roku 2014.
Druhá část exkurze probíhala na ČOV Mladá Boleslav, v Podlázkách. Zde jsme spatřili čištění odpadní vody (chemické i mechanické) od počátku až do konce. Paní průvodkyně nám vše ukázala, názorně vysvětlila a na vše jsme dostali odpověď.
Obě části exkurze ukázaly, že lidstvo zdokonaluje techniky úpravy vody a její čištění již po celá staletí.
( Josef, Dan-9. tř.)

A jako vždy - fotografie z exkurze naleznete ve fotogalerii DS.

Velikonoční tvořivé dílničky
 27.03.2023

ZŠ: Velikonoční tvořivé dílničky

Zitra tj. 28.3. proběhnou tvořivé dílničky v budově školy v Horním Slivně od 15:00 více info na plakátu.

Ponožková výzva
 17.03.2023

ZŠ: Ponožková výzva

Každý rok připadá na den 21. 3. Světový den Downova syndromu. Proč právě toto datum? Odkazuje totiž na ztrojený 21. chromozom.
Jedná se nejčastější chromozomální poruchu, která se obvykle projevuje lehkým až středně těžkým mentálním postižením a opožděným vývojem těla. Každý rok se vyskytuje přibližně u 1 z 1000 narozených dětí. Světový den Downova syndromu bývá spojován s tzv. Ponožkovou výzvou. V tento den je zvykem nosit na každé noze jinou ponožku, a tím poukázat na odlišnost lidí trpících Downovým syndromem a různorodost lidské společnosti.

Pojďme se společně v úterý 21. března také zapojit, obléct na každou nohu jinou ponožku a vyjádřit tak podporu  lidem s Downovým syndromem a respekt k jinakosti!

 

Foto ke článku
 14.03.2023

ZŠ: ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Dne 4. 4. 2023 proběhne na naší škole v budově Horní Slivno 107 od 14:00 do 18:00 zápis do 1. tříd. K zápisu se mají dostavit děti, narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Všem dětem, majícím trvalé bydliště ve společném školském obvodu, byly doručeny dokumenty, které jsou k zápisu potřeba. U zápisu je nutné předložit také rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce).

Všechny dokumenty je možné stáhnout zde:

žádost o přijetí

dotazník pro rodiče

žádost o odklad

směrnice k zápisu

Všechny budoucí prvňáčky srdečně zveme! Těšíme se ná vás!

Náhradní termín pro zápis je stanoven na 11. 4. 2023 od 14:00 do 16:00.

Recitační soutěž
 08.03.2023

ZŠ: Recitační soutěž

Během únorových dní se žáci připravovali na recitování básně.
Soutěžní klání nejprve probíhala v rámci třídních kol, kde všichni žáci ve třídách přednesli jejich vybrané básně. Ti nejlepší recitátoři byli vybráni do školního kola recitační soutěže.

Školní kolo recitační soutěže proběhlo 22. 2. 2023. Žáci soutěžili ve čtyřech kategoriích. V 1. kategorii soutěžili žáci 2. a 3. třídy, ve 2. kategorii se utkali žáci 4.třídy, 3. kategorie zahrnovala žáky 6. a 7. třídy a v poslední, 4. kategorii, předvedli svůj um naši nejstarší. Celkem se školního kola zúčastnilo 29 dětí. Samozřejmostí byla i mimosoutěžní hojná účast prvňáků (14 žáků), kteří i přes velkou trému předvedli úžasné výkony.

Pro porotu bylo velmi obtížné vybrat z těchto výkonů postupující do dalšího kola. Všichni za své výkony získali diplom a malou sladkost.

I přesto, že se všechny děti snažily, do okresního kola mohli postoupit pouze 3 nejlepší recitátoři z každé kategorie. Okresní kola recitační soutěže proběhnou 30. a 31. 3. 2023 v Mladé Boleslavi. Držíme palce!

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

Projektová výuka - Masopust
 24.02.2023

ZŠ: Projektová výuka - Masopust

24.2. jsme se třetím ročníkem strávili projektovou výukou na téma "Masopust". Žáci spočítali masky v průvodu z odborného textu se dozvěděli co to jsou ostatky, fašank, duchovní očista. Kdy začíná a končí toto období. Jaké masky jsou typické pro průvod, co je smyslem průvodu atd. Nechyběla ani praktická část a to pečení. Místo koblih či koláčů děti zvládly slané pletýnky a sladké rohlíky. Ve výtvarné části děti ztvárnily klauna. Více fotografii v galerii HS.

Projektový den - VODA
 07.02.2023

ZŠ: Projektový den - VODA

Ve třetím ročníku proběhlo další projektové vzdělávání, tentokrát na téma voda. První vyučovací hodina proběhla kompletně v anglickém jazyce. Žáci pracovali na pokyny v angličtině a pracovali se slovíčky fish,sea and ocen. Své znalosti o počtu a barvě využili ve vybarvování a třídění ryb ve sladké či slané vodě. V českém jazyce pracovali s odborným textem, dokončovali věty, doplňovali vhodná slova do pranostik. V matematice se počítaly počty ryb v rybníku a kolik rybáři vylovili ryb. Výtvarně ztvárnili polární krajinu, ledovce a její obyvatele. Propojení tématu proběhlo i mezi vyučujícími. Na poslední vyučovací hodině vyučující zařadil ztvárnění labutě na vodní ploše. 
Takto by projektová výuka měla vypadat. Každý žák se učil za pomoci činnosti a pedagogové pracovali společně. Aneb "škola hrou", Ámos by nás jistě pochválil.

Více fotografií ve fotogalerii.

První pololetí v 1.B
 31.01.2023

ZŠ: První pololetí v 1.B

První pololetí nám uteklo jako voda. Umíme přečíst a napsat mnoho slov, počítat do 8, pozorovat přírodu. Několikrát jsme navštívili divadlo, naučili jsme se bruslit a prožili jsme krásný předvánoční čas. Našli jsme si kamarády a užili si společné chvíle. Z našich zážitků máme skvělé fotografie, které si můžete po jednotlivých akcích prohlédnout :-).

Žákovská knížka

Přilásit do systému


Schránka důvěry

Pokud máš problém, který Tě trápí, ale netroufáš si někomu se svěřit, můžeš využít školní schránku důvěry.


Kontakty

ZŠ a MŠ Dolní Slivno
Dolní Slivno 40
294 78  Dolní Slivno

326 393 316 

pracoviště Horní Slivno
Horní Slivno 107
294 79 Horní Slivno

326 391 284

info@zsdolnislivno.cz
www.zsdolnislivno.cz


GDPR pověřenec

Mgr. Miloš Podlipný
315 558 699
736 401 485
e-mail

kancelář:
Kostelní Hlavno 12