logo

Naše základní škola je rozdělena na dvě odloučená pracoviště - Dolní Slivno a Horní Slivno. První školní budova v Dolním Slivně je známá z roku 1788, v roce 1862 byla postavena nová školní budova na místě dnešní budovy. Ta pak byla rozšířena o patrovou přístavbu v roce 1885 a v roce 1920 se z ní stává obvodová měšťanská škola.

První písemně doložené zmínky o školním vyučování v Horním Slivně v chaloupce č. 23 pocházejí z roku 1690 a jsou spjaté s rodem učitelů Mastných. Přestože zřízení farní školy v Dolním Slivně vedlo na delší dobu k zániku školy v Horním Slivně, došlo roku 1933 k jejímu slavnostnímu otevření v nové budově.

Školní budova v Dolním Slivně rozšířením do stávající podoby se dočkala slavnostního otevření 29. listopadu 1996.


ZŠ
ZŠ
ZŠ

Aktuální informace

Plavecký výcvik v Neratovicích
 11.05.2022

ZŠ: Plavecký výcvik v Neratovicích

Po dvouleté nevyžádané odmlce jsme se opět vrátili k povinnému plaveckému výcviku, který probíhá tradičně v neratovickém bazénu. Žáci první až čtvrté třídy zde pod dozorem lektorek zvládají svá první tempa a zdokonalují plavecké styly. Fotky z místa činu naleznete ve fotogalerii.

Foto ke článku
 03.05.2022

ZŠ: Sběr starého papíru

Husité v sedmé třídě
 28.04.2022

ZŠ: Husité v sedmé třídě

V úterý jsme v hodině dějepisu dokončili husitství. Úkolem žáků bylo vyrobit husitskou zbraň. Děti se úkolů zhostily na výbornou a patří jim velká pochvala.

Oranžový den
 26.04.2022

ZŠ: Oranžový den

Na měsíc duben vybrala devátá třída barvu oranžovou. Někteří žáci se s touto barvou opravdu vyřádili. Více fotografií naleznete tradičně ve fotogalerii. MK

Měření času
 26.04.2022

ZŠ: Měření času

Žáci šesté třídy dostali při hodině fyziky nelehký úkol - vytvořit z dostupných (levných) materiálů funkční hodiny. Většinou si zvolili přesýpací nebo sluneční hodiny. Někteří pracovali doma úplně sami, jiným pomáhal radou (drobnou pomocí) tatínek či dědeček. A výsledek? Pět funkčních modelů přesýpacích hodin (čas nejčastěji odměřoval sypající se písek nebo přelévající se voda), také pár slunečních hodin, a jedny vodní hodiny.

Foto ke článku
 25.04.2022

MŠ: ZÁPIS DO MŠ pro školní rok 2022/23

Dne 24. 5. 2023 se uskuteční zápis do MŠ. Podrobnosti naleznete na pozvánce v příloze.

VESELÉ VELIKONOCE
 13.04.2022

ZŠ: VESELÉ VELIKONOCE

Přejeme všem příjemné prožití velikonočních svátků.

Foto ke článku
 13.04.2022

ZŠ: Výsledky zápisu do 1. tříd

Vzhledem k vysokému počtu dětí s trvalým pobytem ve spádovém obvodu budou v příštím školním roce otevřeny dvě 1. třídy. Výsledky zápisu naleznete v dokumentu v příloze..

Tradice a zvyky na Velikonoce
 12.04.2022

ZŠ: Tradice a zvyky na Velikonoce

V páté třídě se uskutečnil projektový den na téma Velikonoce. Žáci představili naše svátky své ukrajinské spolužačce a ona nám zas přiblížila zvyky ukrajinské. Pracovalo se s českými a anglickými texty, paní učitelka žáky učila plést pomlázky, barvila se velikonoční vajíčka a tvořilo se pohoštění v podobě jarní vajíčkové pomazánky. Všem příznivcům naší školy přejeme krásné velikonoční svátky. Foto naleznete ve fotogalerii.

Velikonoční tvoření
 10.04.2022

ZŠ: Velikonoční tvoření

V minulém týdnu jsme se ve výtvarné výchově a pracovních činnostech poctivě připravovali na Velikonoce. Pekli jsme beránky, sušenky (vše nám nakonec moc chutnalo), samozřejmě jsme i barvili vajíčka a nakonec jsme zvládli velikonočně vyzdobit i okolí školy. Fotografie z našeho tvoření naleznete ve fotogelerii. Veselé Velikonoce přejí žáci ZŠ Dolní Slivno

Žákovská knížka

Přilásit do systému


Schránka důvěry

Pokud máš problém, který Tě trápí, ale netroufáš si někomu se svěřit, můžeš využít školní schránku důvěry.


Kontakty

ZŠ a MŠ Dolní Slivno
Dolní Slivno 40
294 78  Dolní Slivno

326 393 316 

pracoviště Horní Slivno
Horní Slivno 107
294 79 Horní Slivno

326 391 284

info@zsdolnislivno.cz
www.zsdolnislivno.cz


GDPR pověřenec

Mgr. Miloš Podlipný
315 558 699
736 401 485
e-mail

kancelář:
Kostelní Hlavno 12