logo
  13.03.2024

Digitalizujeme školu - Realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky
k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií
a vybavení za účelem dálkového studia.


  13.03.2024

Digitalizujeme školu - Realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1

DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:
- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního
fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky
(prevence digitální propasti);
- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT.


  23.01.2024

Společně za vzdělávání III.


  19.10.2022

Národní plán obnovy - doučování žáků škol

Škola využívá finanční dotaci v rámci Národního plánu obnovy k doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.


  16.09.2022

ZŠ DOLNÍ SLIVNO – VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI

Projekt ZŠ DOLNÍ SLIVNO – VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016855

Celková výše podpory z EU: 1 899 999,05 Kč

Předmětem projektu je modernizace vybavení učeben chemie, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a cizích jazyků, projekt je tedy zaměřen na klíčové kompetence cizí jazyky, přírodní vědy a digitální technologie. Součástí projektu jsou drobné stavební úpravy na bezbariérovém WC a pořízení schodolezu.

Zejména mladší žáci mají velice kladný přístup k moderním učebním pomůckám, výuka s nimi je pro ně zajímavá a dokážou udržet pozornost u výkladu učitele na mnohem delší dobu než v případě frontální výuky bez pomůcek. Nároky na výuku žáků se rok od roku zvyšují, naše škola proto reaguje na zvyšující se trend užívání nejnovějších technologií ve výuce. Práce s digitálními technologiemi je nejžádanější a klíčovou dovedností jak při studiu, tak po vstupu na pracovní trh. Hlavním cílem projektu je proto zkvalitnění výuky cizích jazyků a přírodních věd, což žákům značně usnadní reálnou uplatnitelnost na trhu práce.


  17.08.2022

Společně za vzděláním II

Naše škola Základní škola a mateřská škola Dolní Slivno realizuje projekt Společně za vzděláním II., reg. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022047, podpořený z výzvy MŠMT Šablony III.

Budeme pořádat projektové dny ve výuce. Díky tomuto projektu proběhne sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Tímto projektem bude podpořena personálně základní škola – školní speciální pedagog.

Projekt je mimo jiné také cílen na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, dále na vedení čtenářského klubu.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: Dolní Pojizeří z.ú.


  18.02.2021

Společně za vzděláním

Naše škola Základní škola a mateřská škola Dolní Slivno je realizuje projekt pod názvem Společně za vzděláním pod záštitou Šablony II, reg. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015210 podpořený z výzvy MŠMT Šablony II.

Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech čtenářská a matematická gramotnost, cizích jazyků a inkluze či polytechnické vzdělávání. Budeme pořádat projektové dny. Díky tomuto projektu proběhne vzájemná spolupráce pedagogů při tandemové výuce v ZŠ.

Tímto projektem bude podpořena personálně základní škola – školní speciální pedagog.

Pomocí metody CLIL se bude díky projektu zvyšovat atraktivita výuky, tím, že propojuje cizí jazyk s jiným vzdělávacím oborem a přispívá ke zvyšování jazykových kompetencí žáků.

Projekt je mimo jiné také cílen na zavedení nových metod ve výuce na ZŠ, dále na vedení čtenářského klubu.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Mladoboleslavský venkov, z.ú.


  09.10.2014

„Dotkněme se budoucnosti“

Naše škola je od října 2014 zapojena do projektu „Dotkněme se budoucnosti“, který je zaměřený na další vzdělávání pedagogů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Informace o projektu najdete zde.


  09.09.2013

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Naše škola je od září 2013 zapojena do projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem“, financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


  06.07.2013

Peníze základním školám

Naše škola se zapojila do projektu EU peníze základním školám, jehož cílem je zlepšení výuky metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů.