logo
  18.02.2021

Společně za vzděláním

Naše škola Základní škola a mateřská škola Dolní Slivno je realizuje projekt pod názvem Společně za vzděláním pod záštitou Šablony II, reg. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015210 podpořený z výzvy MŠMT Šablony II.

Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech čtenářská a matematická gramotnost, cizích jazyků a inkluze či polytechnické vzdělávání. Budeme pořádat projektové dny. Díky tomuto projektu proběhne vzájemná spolupráce pedagogů při tandemové výuce v ZŠ.

Tímto projektem bude podpořena personálně základní škola – školní speciální pedagog.

Pomocí metody CLIL se bude díky projektu zvyšovat atraktivita výuky, tím, že propojuje cizí jazyk s jiným vzdělávacím oborem a přispívá ke zvyšování jazykových kompetencí žáků.

Projekt je mimo jiné také cílen na zavedení nových metod ve výuce na ZŠ, dále na vedení čtenářského klubu.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Mladoboleslavský venkov, z.ú.


  09.10.2014

„Dotkněme se budoucnosti“

Naše škola je od října 2014 zapojena do projektu „Dotkněme se budoucnosti“, který je zaměřený na další vzdělávání pedagogů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Informace o projektu najdete zde.


  09.09.2013

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Naše škola je od září 2013 zapojena do projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem“, financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.


  06.07.2013

Peníze základním školám

Naše škola se zapojila do projektu EU peníze základním školám, jehož cílem je zlepšení výuky metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů.


  09.06.2013

Odplouváme dál

Naše škola je od 1. 6. 2013 zapojena do projektu „Odplouváme dál“, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.