logo

Každý z nás se může někdy dostat do situace, se kterou si neví rady. Pokud máš problém, který Tě trápí, ale netroufáš si někomu se svěřit, můžeš využít školní schránku důvěry.

Schránka je pravidelně vybírána a žádný problém pro nás není bezvýznamný

DESATERO pro správné fungování

  1. Svěř se s čímkoliv, protože neřešený problém začne narůstat. Nikdy nebudeš nařčen, že řešíš hlouposti.
  2. Do schránky můžeš vhodit i vzkaz, který se týká tvých problémů mimo školu v rodině či s kamarády).
  3. Máš právo poslat anonymní dopis (= nepodepsat se, zůstat utajen). Uvědom si ale, že správně reagovat na anonymní zprávu může být obtížné a někdy nemožné.
  4. Pokud uvedeš své jméno, nebudu bez tvého vědomí ukazován dopis někomu dalšímu. Výjimkou je bezprostřední ohrožení života nebo zdraví člověka, podezření ze zneužití, zanedbávání nebo soudní výzva k podání informací!!!
  5. Popiš problém co nejpřesněji, aby mohl být řešen.
  6. Pokud chceš zprávu adresovat konkrétnímu vyučujícímu, zprávu zalep do obálky a napiš na ni jméno dospělého, kterému má být předána.
  7. Do schránky můžeš napsat i problém, který se týká někoho v tvém okolí. Možná má strach se svěřit a ty mu můžeš pomoci. Nikdy nevíš, kdy budeš sám potřebovat pomoc.
  8. Na vulgární, hrubé a posměšné zprávy nebudeme reagovat.
  9. Schránku důvěry můžeš využít i pro sdělení nápadů a postřehů vedoucích ke zlepšení fungování naší školy.
  10. Pokud užiješ schránku proto, abys někoho vědomě lživě obvinil, dopustíš se porušení školního řádu.