logo

Mgr. Markéta Čapková, výchovný poradce (Dolní Slivno), marketa.capkova@zsdolnislivno.cz 

Mgr. Jitka Nosálková-Marková, výchovný poradce (Horní Slivno) a speciální pedagog, jitka.nosalkova@zsdolnislivno.cz 

Mgr. Martina Kouřilová, metodik primární prevence, martina.kourilova@zsdolnislivno.cz
 

 

Hlavní náplní činnosti poradce je Pedagogicko-psychologické poradenství (problémy v prospěchu, chování, problémové životní situace, spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, zdravotnickými zařízeními, odborem sociální péče apod.) a Kariérové poradenství – volba povolání spolupráce se středními školami, Úřadem práce, přijímací řízení apod.

 

Odbornou pomoc můžete také najít

 • Pedagogicko psychologická poradna Mladá Boleslav (PPP)
  Václavkova 1040, Mladá Boleslav

  telefon: 326 731 066
 • Speciální pedagogické centrum při Zvláštní škole internátní Mladá Boleslav (SPC)
  Na Celně 2, Mladá Boleslav

  telefon: 326 726 053
 • Linka důvěry SOS Mladá Boleslav
  Dukelská 198, Mladá Boleslav

  telefon: 326 741 481
 • Linka bezpečí 800 155 555