logo

Vychází z rámcového programu pro děti předškolního věku, přizpůsobuje se zájmům, potřebám a věkovým zvláštnostem dětí. Je pozměněn při akcích a jednorázových aktivitách.

 

6:30 – 8:00

- příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy

- volně spontánní zájmové aktivity

7:30 – 9:00

 

- individuální činnosti dle potřeb a přání dětí, námětové hry a volné hry dětí
- individuální práce s dětmi
- zdravotní cvičení, pohybové hry a aktivity, jazyková nebo hudební chvilka
- didakticky cílené činnosti skupinové a individuální

9:00 – 9:40

- hygiena, svačina

9:40 – 11:30

- příprava na pobyt venku, pobyt venku, v případě nepříznivého počasí náhradní činnosti
12:00

- příprava na oběd, oběd

12:30 – 14:00

- hygiena, příprava lůžkovin, odpolední odpočinek (četba nebo poslech pohádek)
- postupné vstávání, klidné hry a činnosti, úklid lůžkovin

14:00

- svačina
- odpolední zájmové činnosti dle vzdělávací nabídky, prováděné venku (dle počasí)
- individuální práce s dětmi

16:30

- konec provozu MŠ.